Canbus/Canm8

src="https://www.facebook.com/tr?id=446808789700880&ev=PageView&noscript=1"

/>

Kobling av CANM8 Styrestrøm 

Mange lurer på hvordan man kobler CANM8 for å hente styrestrøm til ekstralys. Her skal vi prøve å forklarer vi hvordan du kan gjøre dette, og gir et par tips for  montering.

tRENGER JEG CANM8?

De fleste nyere biler blir som regel levert med Bi-Xenon eller LED fjernlys fra produsent i dag. Mange av disse kan man generelt ikke hente ut et styresignal direkte fra lykten, da dette sendes som et puls signal for å åpne et spjeld (Bi-Xenon), eller for lav spenning (LED). På disse bilene vil det derfor være behov for å benytte seg av CANM8 styrestrømgiver, som henter styrestrømsignalet fra bilens CAN-system (bilens hjerne).

hva SKAL JEG KOBLE MEG på?

Hvor er bilens CAN-kabler for fjernlyset? Dette varierer fra bil til bil, og databasen er rett og slett for stor for å ha liggende på våre nettsider. Du kan derfor ta kontakt med oss og ved kjøp får du med koblingsskjema til din bil.

HVORDAN SKAL man koble CANM8?

Vi anbefaler to forskjellige metoder å koble til CANM8 CANNECT Highbeam, og vil forklare forskjellen, og fordelene med begge. Begynn med å identifisere kablene som på koblingskjemaet er betegnet som CAN-HI, og CAN-LO. Disse vil som regel være snurret sammen. Felles for begge metodene er nødvendigheten for 12V permanent spenning inn til CANNECT Highbeam via den røde kabelen, og et godt jordingspunkt via den sorte kabelen.

METODE 1: LODDING

Lodding er den enkleste løsningen for kobling av CANM8 styrestrøm. Når du har funnet de to CAN-kablene, skiller du disse litt fra hverandre, og avisolerer litt av kablenes isolasjon. OBS! Det er veldig viktig at du ikke klipper kablene, eller lar de avisolerte bitene berøre hverandre; da dette kan skape feil i bilens datamaskin. Etter du har avisolert litt av kablene, lodder du på den hvite og blå kabelen fra CANNECT Highbeam til CAN-HI og CAN-LO på bilen. Etterisoler koblingene med isolasjonstape.
Vi anbefaler ikke bruken av strømtyver på koblingen.

METODE 2: CANM8 CONTACTLESS READER

Dette er den sikreste løsningen for kobling av CANM8 styrestrøm, og krever ingen lodding eller avisolering på CAN-kablene. Når du har funnet de to CAN-kablene, skiller du disse fra hverandre, og retter dem så godt ut som mulig. Legg så CAN-HI og CAN-LO i den kontaktløse leseren på designerte plasseringer, og lukk leseren over kablene. Bytt deretter ut kontakten på CANNECT Highbeam med kontakten på Contactless Reader, og koble resterende kabler som normalt.

Etter at du har koblet til alle kabler på CANNECT Highbeam, vil enheten selv feil søke om den mottar korrekt signal, og indikerer med en status-LED om dette er korrekt.
Detaljer om installasjonstestingen står på bunnen av koblingskjemaet.


Strands koblingsskole
1 av 4 https://youtu.be/hJrTcrWdU1g
2 av 4 https://youtu.be/T9IJYNPbzz0 (denne Nitor har vi).
3 av 4 https://youtu.be/SuNAvxq74yc
4 av 4 https://youtu.be/YSXjAm_fg3A